نمایش 190-197 از 197 نتیجه

BIG STARTER 2

(0 نظر)
4
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 19:15-17:45 شنبه – چهارشبه شروع ترم: 99/05/4 پایان ترم: 99/06/22 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 4

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 16:45-16شنبه-چهارشنبه تاریخ شروع: 99/05/04 تاریخ پایان: 99/06/22 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیر ماه

2,100,000 ﷼

302 بزرگسالان

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس : 12:15-11 شنبه-دوشنبه تاریخ شروع : 99/5/4 تاریخ پایان :99/6/22

2,100,000 ﷼

103 اولیا

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 13:15-12 تاریخ شروع: 99/4/4 تاریخ پایان: 99/6/22 تخفیف ۵۰ درصدی تا پایان تیرماه ۹۹ ویژه اولیا و جدید الورودیها    …

2,100,000 ﷼

FRENCHKIDS 5

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼

شروع ترم: 99/5/6 پایان ترم: 99/6/20 ساعت تشکیل کلاس: 14-13 تخفیف 20 دصدی ثبت نام تا 31 تیرماه

2,100,000 ﷼