نمایش 172-180 از 197 نتیجه

SWEETIES 3

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه 19:10-18:30   15 درصد تخفیف ثبت نام تا 25 شهریور ماه

2,100,000 ﷼

BIG STARTER 3

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه 18:10-17     15 درصد تخفیف ثبت نام تا 25 شهریور ماه

2,100,000 ﷼

BIG 301

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه 16:30-15   15 درصد تخفیف ثبت نام تا 25 شهریور ماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 5

(0 نظر)
3
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه 16:50-16   15 درصد تخفیف ثبت نام تا 25 شهریور ماه

2,100,000 ﷼

201 بزرگسالان

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه 13:30-12 شروع ترم:99/6/29 پایام ترم:99/8/14 برای دریافت کتابها به فروشگاه مراجعه شود  40 درصد تخفیف ثبت نام تا 25 شهریور…

2,100,000 ﷼

FRENCH KIDS 2

(0 نظر)
4
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 13:00 – 12:00   دوشنبه – پنج شنبه شروع ترم: 99/05/06 پایان ترم:  99/06/20 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

FRENCH KIDS 5

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 14:00 – 13:00   دوشنبه – پنج شنبه شروع ترم: 99/05/06 پایان ترم:  99/06/20 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 1

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 20:30 – 19:30   یکشنبه – سه شنبه شروع ترم: 99/05/05 پایان ترم:  99/06/23 تخفیف 50 درصدی جدیدالورودی

2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

FRENCH 101

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 19:15 – 17:45   یکشنبه – سه شنبه شروع ترم: 99/05/05 پایان ترم:  99/06/23 تخفیف 50 درصدی جدیدالورودی

2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼