نمایش 1-9 از 10 نتیجه

فرانسه کودکان 15

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه -سه شنبه ساعات تشکیل کلاس:19:30 الی20:30 شروع:1401/06/20  پایان:1401/08/05

3,500,000 ﷼

فرانسه کودکان 12

(0 نظر)
3
students
0
3,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:  20:15  –   19:15 شروع:  01/01/14 پایان :   01/03/01  

3,500,000 ﷼

فرانسه 11

(0 نظر)
1
student
0
3,000,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:  20:15  –   19:15 شروع:  00/11/05 پایان :   00/12/22

3,000,000 ﷼

فرانسه 7 کودکان

(0 نظر)
2
students
0
2,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:20:15  –   19:15 شروع:00/4/8 پایان : 00/5/24

2,500,000 ﷼

فرانسه 9 کودکان

(0 نظر)
0
student
0
2,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:17:20  –   16:30 شروع:00/4/8 پایان : 00/5/24 شامل تخفیف نمی شود

2,500,000 ﷼

فرانسه 7 کودکان

(0 نظر)
1
student
0
2,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:20:15  –   19:15 شروع:00/4/8 پایان : 00/5/24

2,500,000 ﷼

فرانسه کودکان 6

(0 نظر)
4
students
0
2,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس:یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:20:15 – 19:15 شروع:00/2/19 پایان : 00/4/1

2,500,000 ﷼

فرانسه کودکان 9

(0 نظر)
0
student
0
2,500,000 ﷼

گروه B روزهای تشکیل کلاس:یکشنبه – سه شنبه زمان تشکیل کلاس:16:50 – 16:00 شروع:00/2/19 پایان : 00/4/1

2,500,000 ﷼

FRENCH 101

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 19:15 – 17:45   یکشنبه – سه شنبه شروع ترم: 99/05/05 پایان ترم:  99/06/23 تخفیف 50 درصدی جدیدالورودی

2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼